Δ.ΜΥΚΟΝΟΥ:ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου Κ. Κουκά, που έγινε ομόφωνα δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή, αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο νησί. 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού ποσού, ανάλογα με τους πραγματικούς μήνες υπηρεσίας, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης και διαμονής για νοσηλευτές, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ε.Κ.Α.Β, όπου το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το συνολικό ποσό των 217.798,34 € καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου και κατανέμεται με βάση τον υπάρχουσα νομοθεσία που θεσπίστηκε μετά από σχετική εισήγηση της σημερινής Δημοτικής αρχής. 

Translate »
error: Content is protected !!