ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ 2.000 RAPID TEST

O Δήμος Μυκόνου σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του για την καλύτερη δυνατή προστασία της δημόσιας υγείας, προχώρησε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στην προμήθεια 2.000 συστημάτων ταχείας διαδικασίας (Rapid Test) για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου SARS-COV-2 για τους πολίτες, και απολυμαντικών/αντισηπτικών gel χεριών, καθώς και ανταλλακτικών spray εξυγίανσης αέρα για τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου. 

Αναφορικά με τα συστήματα ταχείας ανίχνευσης (Rapid Test), αξίζει να σημειωθεί πως το κάθε σύστημα ανίχνευσης έχει κλινική ειδικότητα 99,8%, δυνατότητα εκτέλεσης με ρινοφαρυγγικά δείγματα, άμεσο αποτέλεσμα σε 15 λεπτά από την τοποθέτηση του δείγματος, εύκολη ανάγνωση του αποτελέσματος, είναι εύκολο στη χρήση χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετος εξειδικευμένος εξοπλισμός και μπορεί να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 2ο C ως 30ο C, μέχρι την ημερομηνία λήξης. 

Η συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στα 14.840,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(6%) και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών και, επίσης, βαρύνεται για κάθε ζημιά, που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του, κατά την μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών στον χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Μυκόνου.

Translate »
error: Content is protected !!