ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, PILLARS ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου στο πλαίσιο της αναβάθμισης των  υποδομών της Μαρίνας και των λιμένων Μυκόνου προκήρυξε δύο σχετικούς διαγωνισμούς συνολικού ύψους σχεδόν 120.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο  πρώτος διαγωνισμός αφορά τη συνολική προμήθεια πυλώνων τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στα σκάφη που προσεγγίζουν τους λιμένες Μυκόνου. Ειδικότερα, αφορά την προμήθεια 12 πυλώνων και 5 τριφασικών  πυλώνων  τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και νερού σε σκάφη και 835 κάρτες προπληρωμής για τα προσφερόμενα pillars.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά  σε €59.932,50 πλέον ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Ο δεύτερος διαγωνισμός  αφορά την προμήθεια πυροσβεστικών φωλεών, με δυνατότητα θέσης στην κολώνα του σώματος για πυροσβεστήρα χειρός έως 6kg, στη μαρίνα Μυκόνου και περιλαμβάνει 52 Πυροσβεστικές φωλιές, 52 Πυροσβεστήρες χειρός 6kg και 52 Στηρίγματα σωσίβιου. Επίσης προβλέπεται η μεταφορά των υλικών στις εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Σ.Μ. και η εγκατάστασή τους σε κατάσταση πλήρης λειτουργίας.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 59.904,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Translate »
error: Content is protected !!