Συνεδριάζει την Πέμπτη η Κοινότητα Μυκονίων

Την Πέμπτη 29/02 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Κοινότητας Μυκονιών, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερόμενων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2304/15-02-2024 αίτησης της εταιρείας OMO MYKONOS Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Χώρων Διασκέδασης, Εστίασης και Ψυχαγωγίας
 2. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2302/15-02-2024 αίτησης της εταιρείας OMO MYKONOS Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Χώρων Διασκέδασης, Εστίασης και Ψυχαγωγίας
 3. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2280/15-02-2024 αίτησης της εταιρείας JMK UP E.E.
 4. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2279/15-02-2024 αίτησης της εταιρείας JMK SCARPA E.E.
 5. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1179/29-01-2024 αίτησης της εταιρείας FAVA IKE
 6. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1183/29-01-2024 αίτησης της εταιρείας FAVA IKE
 7. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1506/01-02-2024 αίτησης της εταιρείας BE MYKONOS IKE
 8. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1505/01-02-2024 αίτησης της εταιρείας BE MYKONOS IKE
 9. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 220/09-01-2024 αίτησης της εταιρείας ALPACO ΕΠΕ
 10. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2552/20-02-2024 αίτησης της εταιρείας ΔΗΜ. & ΜΑΡ. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ Ο.Ε.

1

 1. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2555/20-02-2024 αίτησης της εταιρείας ΔΗΜ. & ΜΑΡ. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ Ο.Ε. 12. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2300/15-02-2024 αίτησης της εταιρείας BONBON E.Ε.
 2. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2133/13-02-2024 αίτησης της εταιρείας MAMALOUKA IKE
 3. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2131/13-02-2024 αίτησης της εταιρείας LISTRA RESTAURANT MONO IKE 15. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2101/13-02-2024 αίτησης της εταιρείας ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ ΙΚΕ
 4. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2081/12-02-2024 αίτησης της εταιρείας ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Α–ΚΟΝΤΙΖΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ 17. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της

υπ’ αρ. πρωτ. 1791/07-02-2024 αίτησης της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΑΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 18. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 3035/23-02-2024 αίτησης της εταιρείας Ο ΚΑΦΕ ΕΕ

 1. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.
Translate »
error: Content is protected !!