«Ψηφιακή» μάχη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος    

Στην προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει ψηφιακή πλατφόρμα με αντικείμενο την καταγραφή στατιστικών στοιχείων για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο είναι προϋπολογισμού της τάξεως των 300.000 ευρώ, με την τήρηση, σε εθνικό επίπεδο, των στατιστικών στοιχείων για το «ξέπλυμα» χρήματος να είναι απαραίτητη. Σήμερα η συλλογή αυτών των στατιστικών δεδομένων δεν πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο, ενώ οι δικαστικές και εποπτικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου διαβιβάζουν τα στατιστικά δεδομένα αρμοδιότητάς τους στο υπουργείο Οικονομικών. Η δημιουργία πλατφόρμας για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων θα ελαχιστοποιήσει τον χρόνο συλλογής και θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίησή τους για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας του συστήματος πρόληψης και καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση το 2020 η Επιτροπή Στρατηγικής αποφάσισε τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με βάση τον νόμο 4557/18 (Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) και το εθνικό σχέδιο δράσης καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην πλατφόρμα που πρόκειται να δημιουργηθεί θα εγγραφούν οι εμπλεκόμενες αρχές, οι οποίες θα καταχωρίζουν τα στατιστικά στοιχεία της αρμοδιότητάς τους. Το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι αρμόδιες αρχές, καθώς και οι δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, φορολογικές αρχές και υπηρεσίες τηρούν πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τομείς ή θέματα της αρμοδιότητάς τους. Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται ετησίως από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπολογίζεται ότι από το 2016 έως και το 2021 ο οργανισμός για το διασυνοριακό και οργανωμένο έγκλημα Eurojust κατέγραψε περίπου 3.000 υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Translate »
error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: