Αλλάζω Συσκευή: Ανοίγει η πλατφόρμα τον Φεβρουάριο για την ενίσχυση 10.000 επιχειρήσεων από 40% έως 50%

Ποιο εξοπλισμό και υπηρεσίες θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα που θα τρέξει το ΤΑΙΠΕΔ

Στο στάδιο εκκίνησης μπαίνει το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» για τις επιχειρήσεις καθώς εντός του Φεβρουαρίου προβλέπεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποδοχή αιτήσεων, με σκοπό  την ενίσχυση περίπου 10.000 επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 97,5 εκατομμύρια ευρώ που θα τρέξει ως φορέας διενέργειας, παρακολούθησης και ελέγχου το ΤΑΙΠΕΔ, αφορά μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 250 άτομα προσωπικό και με ετήσιο τζίρο από 2 έως 50 εκ. ευρώ.

Στόχος του Προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η  μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά μέσο όρο 30%. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, προβλέπεται  η χρήση υψηλής ενεργειακής απόδοσης εξοπλισμού που αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής επιχείρησης. Η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ώστε να υπάρξει η μείωση CO2.

Η εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού περιλαμβάνει συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας και Ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας. Επιπλέον, περιλαμβάνει συστήματα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).

Το ύψος της ενίσχυσης

Το ύψος της μέγιστης ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% (10.000)  και αφορά τις μικρές Επιχειρήσεις  με το ύψος των επιλέξιμων δαπανών να  μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Περιλαμβάνει επίσης και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις  με 40%  (10.000 ευρώ) με το ύψος των επιλέξιμων δαπανών να μην υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην επιδότηση της δαπάνης του εξοπλισμού και συγκεκριμένα την αγορά ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (με χρηματοδότηση έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού) και την δαπάνη αγοράς ενός  νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης.

Για το σύστημα αυτό προβλέπεται χρηματοδότηση έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού για υποστηρικτικό ηλιοθερμικό σύστημα αύξησης απόδοσης (π.χ. δοχείο αδράνειας – αποθήκευσης θερμότητας) και έως 30% για εξοπλισμό ηλιακής θέρμανσης (π.χ. θερμοσίφωνας κλπ), καθώς και την δαπάνης αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου – έως  20% του συνολικού προϋπολογισμού).

Στις επιλέξιμες δαπάνες συγκαταλέγονται και οι υπηρεσίες εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού όπως κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.), με χρηματοδότηση  έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού. Επίσης προβλέπεται η  χρηματοδότηση δαπάνης για την έκδοση δύο Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης- ΠΕΑ) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση – έως 400 ευρώ ανά ΠΕΑ.

Φορείς του Προγράμματος

Το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας διενέργειας του προγράμματος αναλαμβάνει την υποδοχή των αιτήσεων χρηματοδότησης, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς επίσης και την εισήγηση προς τον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος  που είναι η Επιτελική δομή του ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Το ΤΑΙΠΕΔ επιφορτίζεται επίσης με την  διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού τόπου και της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος, τη διαχείριση των ενστάσεων αλλά και την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων των αιτήσεων, την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη του Προγράμματος κ.α.

Αντίστοιχα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ που είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα έχει την ευθύνη της έκδοσης των προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της ανακοίνωσης των πινάκων με τις αιτήσεις χρηματοδότησης που πρόκειται  να επιχορηγηθούν. Επίσης θα διενεργεί συστημικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται και τηρούνται, καθώς και την επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Φορέας Διαχείρισης και Ελέγχου κ.α

newmoney.gr


Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr

Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com


Διαβάστε ακόμη:


Translate »
error: Content is protected !!