«Κλειδώνει» το κοινωνικό μέρισμα για χαμηλοσυνταξιούχους

«Κλειδώνουν» ενόψει κατάθεσης και του προϋπολογισμού την Παρασκευή οι τελικές αποφάσεις για το κοινωνικό μέρισμα και τη διανομή του ή όχι σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι.
Μπορεί ο υπουργός Οικονομικών να δηλώνει πως με την κατάθεση του προϋπολογισμού θα αποδειχτεί ότι «η οικονομία και η χώρα τα καταφέρνουν», όμως αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να ληφθεί η απόφαση για «δώρο» την περίοδο των εορτών σε οικονομικά αδύναμες ομάδες.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν εδώ και καιρό πέρα από το έκτακτο επίδομα «δώρο» στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, να χορηγηθεί «μέρισμα» σε χαμηλοσυνταξιούχους που δεν πήραν αναδρομικά, όμως όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Το σκεπτικό είναι να πάρουν αυτό το έκτακτο βοήθημα όσοι δεν έλαβαν αναδρομικά στο τέλος του 2020 και τις αρχές του 2021. Δηλαδή πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι. Όλοι αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειας σε βασικά αγαθά τους επόμενους μήνες.

Ποια είναι τα δεδομένα για το «κοινωνικό μέρισμα»

Η οικονομία λοιπόν μπορεί να πάει καλά, κατά τον Χρήστο Σταϊκούρα, αλλά περιθώρια χαλάρωσης δεν υπάρχουν, καθώς η εξέλιξη της πανδημίας, η ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις, τα «προβληματικά» αποθέματα και η διανομή προϊόντων είναι παράγοντες ικανοί να απειλήσουν την προσπάθεια επιστροφής στον δρόμο της ταχείας ανάπτυξης.

Έτσι, με δεδομένη πλέον την καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τον Οκτώβριο, καθώς τα φορολογικά έσοδα υπεραπέδωσαν και τον προηγούμενο μήνα κατά 341 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων, η κυβέρνηση προχωρά την Παρασκευή στην κατάθεση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή, αναθεωρώντας τον πήχη της ανάπτυξης στο +6,9% από +6,1% που έχει γραφτεί στο προσχέδιο.

«Κλειδώνουν» ενόψει κατάθεσης και του προϋπολογισμού την Παρασκευή οι τελικές αποφάσεις για το κοινωνικό μέρισμα και τη διανομή του ή όχι σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι.
Μπορεί ο υπουργός Οικονομικών να δηλώνει πως με την κατάθεση του προϋπολογισμού θα αποδειχτεί ότι «η οικονομία και η χώρα τα καταφέρνουν», όμως αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να ληφθεί η απόφαση για «δώρο» την περίοδο των εορτών σε οικονομικά αδύναμες ομάδες.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν εδώ και καιρό πέρα από το έκτακτο επίδομα «δώρο» στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, να χορηγηθεί «μέρισμα» σε χαμηλοσυνταξιούχους που δεν πήραν αναδρομικά, όμως όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Το σκεπτικό είναι να πάρουν αυτό το έκτακτο βοήθημα όσοι δεν έλαβαν αναδρομικά στο τέλος του 2020 και τις αρχές του 2021. Δηλαδή πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι. Όλοι αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειας σε βασικά αγαθά τους επόμενους μήνες.

Διαβάστε ακόμη:

Ποια είναι τα δεδομένα για το «κοινωνικό μέρισμα»

Η οικονομία λοιπόν μπορεί να πάει καλά, κατά τον Χρήστο Σταϊκούρα, αλλά περιθώρια χαλάρωσης δεν υπάρχουν, καθώς η εξέλιξη της πανδημίας, η ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις, τα «προβληματικά» αποθέματα και η διανομή προϊόντων είναι παράγοντες ικανοί να απειλήσουν την προσπάθεια επιστροφής στον δρόμο της ταχείας ανάπτυξης.

Έτσι, με δεδομένη πλέον την καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τον Οκτώβριο, καθώς τα φορολογικά έσοδα υπεραπέδωσαν και τον προηγούμενο μήνα κατά 341 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων, η κυβέρνηση προχωρά την Παρασκευή στην κατάθεση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή, αναθεωρώντας τον πήχη της ανάπτυξης στο +6,9% από +6,1% που έχει γραφτεί στο προσχέδιο.

Ωστόσο, στη στοχοθεσία του ΜΠΔΣ είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Οκτώβριο 2021 δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους 1,718 δισ. ευρώ, η οποία μετατοπίζεται χρονικά το επόμενο έτος.

Εξαιρουμένης αυτής, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,380 εκατ. ευρώ ή 3,1% έναντι του στόχου παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ.

Πόσα είναι τα συνολικά έσοδα

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,944 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 456 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου. Εξαιρουμένου του προαναφερόμενου ποσού από το RRF, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,262 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 38,642 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,236 δισ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Η υπέρβαση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που αφορά τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2020, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΦΠΑ που εκτιμάται ότι προήλθαν κυρίως από την αυξημένη τουριστική κίνηση. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,812 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 118 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3,930 δισ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,551 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 491 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 ανήλθαν στα 55,653 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 392 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου (56,045 δισ. ευρώ) που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τον Οκτώβριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,681 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,696 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, διότι η δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ποσού 1,718 δισ. ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Οκτώβριο 2021, τελικά μετατοπίζεται χρονικά για το επόμενο έτος.

Συνεπώς, εξαιρουμένης αυτής, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,963 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 341 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του μηνιαίου στόχου, γεγονός που οφείλεται στους ίδιους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω σε σωρευτική βάση.

enikonomia.gr


Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr

Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com


Διαβάστε ακόμη:


Translate »
error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: