ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/202018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) και την με αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.45218(ΦΕΚ 3128/Β/17-07-2021) Κ.Υ.Α. “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της ΠεριφέρειαςΝοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”, σας καλούμε να συμμετάσχετε εκτάκτως στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψηςμε χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 και ώρα 18:30΄μ.μ.,προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:

«Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί των πρόσφατων πρόσθετων περιοριστικών μέτρων για το νησί της Μυκόνου »

Translate »
error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: