Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου: Συμμετοχή στο έργο “Port Security Emergency Coordination”

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου (Δ.Λ.Τ.Μ.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “Port Security Emergency Coordination”, με διακριτικό τίτλο «PoSec», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Στο έργο «PoSec» συμμετέχει, επίσης, ως επικεφαλής εταίρος η Αρχή Λιμένος Κύπρου (Α.Λ.Κ).

Στόχο του συνολικού έργου αποτελεί:

  • Η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Η αποδοτικότερη χρήση ενέργειας και οι βιώσιμες μεταφορές.
  • Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη κινδύνων.

Οι βασικές δράσεις του Δ.Λ.Τ.Μ. περιλαμβάνουν:

  • Προμήθεια συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων & Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας.
  • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης λιμένα Μυκόνου.
  • Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας κρηπιδότοιχων.
  • Προμήθεια συστήματος ελλιμενισμού.
  • Υλικοτεχνικές υποδομές.

Το Δ.Λ.Τ.Μ. έχει προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 229.586,00€.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023 με τη διοργάνωση τελικού συνεδρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.317.906€. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Δ.Λ.Τ.Μ. ανέρχεται σε 281.575,00€. Αναλυτικότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://posec.eu/.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδα και της Κύπρου.


Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr

Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com


Διαβάστε ακόμη:


Translate »
error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: