Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο Εξοικονομώ: Επιδότηση έως και 75% και αναβάθμιση τουλάχιστον 3 κατηγορίες

Ξεκινάει ο β κύκλος για το Εξοικονομώ 2023. Οι υποχρεώσεις, οι αμοιβές και οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης.

Έως 75% μπορεί να φτάσει το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης στο νέο πρόγραμμα εξοικονομώ για παρεμβάσεις στη κύρια κατοικία που αφορούν: την αντικατάσταση κουφωμάτων, τη τοποθέτηση ή αναβάθμιση της θερμομόνωσης, την αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, τη τοποθέτηση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Διατηρείται η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα φυσικού αερίου/υγραερίου. Για όσες επιλέξιμες κατοικίες δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό και υπάρχει σχετική τεκμηρίωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Σύμφωνα με το ienergeia, σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, στην πρώτη κατηγορία όπου περιλαμβάνει ατομικά εισοδήματα κάτω των 5.000 ευρώ και οικογενειακά εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ όταν συνάπτεται δάνειο, η εγγυοδοσία θα καλύπτει το ποσό της δανειοδότησης στο 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και στο 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις μήνες. Αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 7 Φεβρουαρίου ως και τις 29 Μαρτίου. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

Υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες

Επίσης, διατηρείται η πρόβλεψη για υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με ΦΠΑ ανά αίτηση Ωφελούμενου , δεν μπορεί να υπερβαίνει: α) το γινόμενο του 1,10 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, β) το γινόμενο του 220 ευρώ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, γ) τις 22.500 ευρώ.

Στα 75 ευρώ ορίζεται η αμοιβή για το πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης επαυξημένη κατά 2,50 €/m2 ωφέλιμης επιφάνειας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 ευρώ. Ίδιο είναι το ποσό για το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. H επιλέξιμη αμοιβή για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθορίζεται ως εξής: Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 150 ευρώ επαυξημένη κατά 3,00 ευρώ/ m2 ωφέλιμης επιφάνειας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 550 ευρώ.

dnews.gr


Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr

Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com


Διαβάστε ακόμη:


Translate »
error: Content is protected !!