Σε ετοιμότητα η Μύκονος απέναντι σε φαινόμενα πυρκαγιών

Με αφορμή, την έγκριση του ειδικού σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών Δήμου Μυκόνου για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, μίλησε στην “Κοινή Γνώμη” ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυκόνου, Μανώλης Κουσαθανάς.

“Είμαστε έτοιμοι επάνω στο σχέδιο και έχουμε ήδη βρεθεί με όλα τα Σώματα”

Ο κ. Κουσαθανάς, μίλησε για τη νέα προσπάθεια που άρχισε στη Μύκονο, με αφετηρία το σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ 2 και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, “το βασικότερο σχέδιο που τρέχει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, είναι το ΙΟΛΑΟΣ 2. Έχουμε φτιάξει το παράρτημα Θ’ που αφορά στην απομάκρυνση πληθυσμού από κατοικημένες περιοχές σε περίπτωση φωτιάς. Έχουμε ήδη φτιάξει ομάδα εργασίας, είμαστε έτοιμοι επάνω στο σχέδιο και έχουμε ήδη βρεθεί με όλα τα σώματα και έχουμε ορίσει τα απαραίτητα σημεία συγκέντρωσης σε περίπτωση τέτοιων φαινομένων. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε γραφείο Πολιτικής Προστασίας και εμείς θα φτιάξουμε ξεχωριστό τμήμα, όπως ορίζει η νέα νομοθεσία, το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Συν τοις άλλοις, χρειαζόμαστε οχήματα και μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα κρίνουμε και ανάλογα με το τι έχουμε βρει ή καλύτερα δεν έχουμε βρει στον Δήμο Μυκόνου, γιατί έχουμε κάποια θέματα, ως προς τα μέσα. Πλέον είμαστε σε αυτό τον τομέα προσανατολισμένοι, να στηθεί σωστά και αποτελεσματικά και όχι μόνο θεωρητικά, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ότι χρειαστεί. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με το Λιμεναρχείο και με την Αστυνομία και ιδιαίτερα με την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, οι οποίοι είναι πολύ έμπειροι, άμεσοι και έτοιμοι.”

“Το δύσκολο κομμάτι είναι στις πυκνοκατοικημένες περιοχές”

Σε ότι αφορά τους ανέμους που πνέουν στην Μύκονο και κατά πόσο σύμφωνα με το σχέδιο “ΙΟΛΑΟΣ” επηρεάζουν τη μεταφορά των πυρκαγιών, ο κ. Κουσαθανάς, τόνισε ότι, “φυσικά και επηρεάζει ο άνεμος αλλά το ευτυχές γεγονός είναι ότι στη Μύκονο έχουμε χαμηλή βλάστηση και όχι τόσα πολλά δέντρα. Το δύσκολο κομμάτι είναι στις περιοχές, που σαν κυκλαδίτικο νησί, καταλαβαίνετε ότι είναι πυκνοκατοικημένες και εκεί θα πρέπει να υπάρχει άμεση επέμβαση απομάκρυνσης του πληθυσμού και αντιμετώπιση της κατάστασης.”

Πόσο επηρεάζουν οι άνεμοι τις πυρκαγιές

Μιας και αναφερόμαστε στο νησί των ανέμων, αξίζει να δοθεί σημασία, στο πως αντιδρά μία πυρκαγιά ανάλογα με τους ανέμους που πνέουν σε κάθε περιοχή και συγκεκριμένα:

Χωρίς την παρουσία άνεμου (συνθήκες πρόσκαιρης νηνεμίας ή ατμοσφαιρικής ευστάθειας)

Η εκλυόμενη θερμότητα εκπέμπεται κατά κύριο λόγο στον περιβάλλοντα χώρο με μορφή ακτινοβολίας. Η εγγύτητα του κτηρίου και η διάρκεια έκθεσής του στις φλόγες θα καθορίσουν την μετάδοση ή μη της πυρκαγιάς στο κτηριο. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, που θερμαίνεται πάνω από το χώρο καύσης χωρίς την παρουσία άνεμου ανυψώνεται σχεδόν κατακόρυφα παρασύροντας μαζί του καύτρες. Η έναρξη νέας εστίας πυρκαγιάς από καύτρες σε μικρή ή μεγάλη απόσταση, εξαρτάται από τη διασπορά τους γύρω από την φλεγόμενη περίμετρο της πυρκαγιάς και από την πιθανότητα ανάφλεξης της καύσιμης ύλης υποδοχής.

Παρουσία μετρίου άνεμου

Η παρουσία μετρίου άνεμου γέρνει τις φλόγες και εκτρέπει την ανοδική πορεία των θέρμων αερίων μαζών που αναπτύσσονται πάνω από το χώρο καύσης (στήλη καπνού) προς την επιφάνεια του εδάφους σε γωνία περίπου 45ο μοιρών η οποία αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την περιοδική αυξομείωση της έντασης του ανέμου. Η εκλυόμενη θερμότητα εξακολουθεί να εκπέμπεται κατά κύριο λόγο στον περιβάλλοντα χώρο με μορφή ακτινοβολίας, ωστόσο οι καύτρες που αρχικά ανυψώνονται με την βοήθεια των θέρμων αεριών μαζών παρασύρονται με την βοήθεια του ανέμου σε μικρή ή μεγάλη απόσταση από το κυρίως μέτωπο της πυρκαγιάς. Κτήρια που βρίσκονται σε ευθεία προβολή με την περίμετρο πυρκαγιάς που αναπτύσσεται ταχύτερα με την βοήθεια του ανέμου σε σχέση με την υπόλοιπη περίμετρο, (κυρίως μέτωπο), δέχονται τις μεγαλύτερες ποσότητες καυτρών. Στη περίπτωση αυτή ο κίνδυνος να προκληθεί νέα εστία πυρκαγιάς πέριξ ή εντός του κτιρίου είναι μεγάλος. Θα μπορούσε επίσης να διατυπωθεί ότι κτήρια που βρίσκονται στη πορεία εξέλιξης μιας δασικής πυρκαγιάς που καθοδηγείται από μέτριας εντάσεως γενικό άνεμο βρίσκονται σε κίνδυνο, πολύ πριν το κυρίως φλεγόμενο μέτωπο προσεγγίσει το κτήριο όπου η εγγύτητα και η διάρκεια έκθεσής του κτιρίου στις φλόγες θα καθορίσουν την μετάδοση ή μη της πυρκαγιάς.

Παρουσία ισχυρού άνεμου

Η παρουσία ισχυρού άνεμου λυγίζει τις φλόγες προς το έδαφος, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το χρόνο προθέρμανσης και ανάφλεξης της καύσιμης φυτικής ύλης με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα η παρουσία ισχυρού γενικού άνεμου εκτρέπει την ανοδική πορεία των θέρμων αερίων μαζών που αναπτύσσονται πάνω από το χώρο καύσης (στήλη καπνού) προς την επιφάνεια του εδάφους σε γωνία πολύ μεγαλύτερη των 45ο μοιρών, συνεισφέροντας συσωρευτικά στη γρήγορη προθέρμανση και ταχύτερη ανάφλεξη των καύσιμων που βρίσκονται μπροστά από το φλεγόμενο μέτωπο και μεταφέροντας καύτρες σε μικρή απόσταση ενισχύει την εξάπλωση της πυρκαγιάς με την δημιουργία νέων εστιών με μεγάλη εγγύτητα στο κυρίως φλεγόμενο μέτωπο. Η επίδραση αυτή του ισχυρού άνεμου έχει ως αποτέλεσμα για τα κτήρια που βρίσκονται άμεσα στη πορεία του φλεγόμενου μετώπου που αναπτύσσεται με μεγαλύτερη ταχύτητα (κυρίως μέτωπο) να δέχονται συσωρευτικά, την θερμική ακτινοβολία που εκπέμπεται, την θερμότητα που μεταφέρουν οι θερμές αέριες μάζες και τις καύτρες μαζί με αλλά παράγωγα της καύσης. Στη περίπτωση αυτή ο κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά πέριξ ή εντός του κτηρίου είναι ιδιαίτερα μεγάλος πολύ πριν το κυρίως φλεγόμενο μέτωπο προσεγγίσει το κτήριο όπου η εγγύτητα και η διάρκεια έκθεσής του κτιρίου στις φλόγες θα καθορίσουν την μετάδοση ή μη της πυρκαγιάς.

Κίνδυνοι που διατρέχουν τα κτήρια εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Μια δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται σε κτήρια και πάσης φύσεως υποδομές, όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε δυνητικά διαθέσιμα καύσιμα και θερμικά φορτία τα οποία, παρουσία οξυγόνου, πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάφλεξη και συνέχιση της καύσης. Στα δυνητικά διαθέσιμα καύσιμα φυτικής προέλευσης, που θα επιτρέψουν σε μια δασική πυρκαγιά να εξαπλωθεί και σε δομημένο περιβάλλον, περιλαμβάνονται εκτός από καύσιμα φυτικής προέλευσης και τα επιμέρους δομικά υλικά ενός κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων και γειτονικών υλικών προς το κτήριο, μη φυτικής προέλευσης, η αναφλεξιμότητα των οποίων σε συνδυασμό με την έκθεσή τους σε θερμότητα προκαλούμενη από επερχόμενη πυρκαγιά, θα εξασφαλίσει ή θα διακόψει τη συνέχειά της.

Πηγή


Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr

Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com


Διαβάστε ακόμη:


Translate »
error: Content is protected !!