Το λατομείο της Μυκόνου

Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι και περιορισμοί η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δραστηριότητα «Εκμετάλλευση Λατομείου Φυσικών Λίθων σε ιδιωτική έκταση 49.908,58 τ.μ. και του συνοδού έργου «οδός εξωτερικής προσπέλασης» στη θέση «Άη Λια – Χόρτου» Άνω Μεράς Μυκόνου με φορέα την εταιρεία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.».

Ειδικότερα, για την πρόσβαση στη δραστηριότητα θα δημιουργηθεί εξωτερική οδοποιΐα μήκους 1.198 μ. με αρχή τον δρόμο των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων των μεταλλείων βαρύτη και τέλος το γήπεδο της δραστηριότητας, η οποία αποτελεί και το συνοδό έργο της δραστηριότητας.

Η εκμετάλλευση του υπό μελέτη χώρου θα προχωρεί τμηματικά, προσβάλλοντας κάθε φορά τμήμα του χώρου. Επίσης, η εκμετάλλευση θα γίνεται από τα υψηλότερα προς τα χαμηλότερα επίπεδα, με ταυτόχρονη προσβολή μίας ή δύο διαδοχικών βαθμίδων, υπό τον όρο ότι η προχώρηση του μετώπου θα είναι παράλληλη και θα τηρούνται τα πλάτη ασφάλειας κάθε βαθμίδας. Τα μέτωπα των βαθμίδων θα είναι παράλληλα προς τις ισοϋψείς και θα κινούνται κάθετα προς αυτές,

Όπως αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση στο τέλος των εξορυκτικών εργασιών στο λατομικό χώρο θα έχει δημιουργηθεί ανοικτή βαθμιδωτή εκσκαφή αποτελούμενη από οκτώ διαδοχικές βαθμίδες. Οι διαμορφωμένες βαθμίδες θα είναι παράλληλες προς τις ισοϋψείς και όχι ευθύγραμμες, έτσι ώστε η οπτική αλλοίωση της περιοχής να είναι η μικρότερη δυνατή.

Η εξόρυξη των λίθων (ετήσια παραγωγή 10.000 κ.μ. φυσικών λίθων) θα γίνεται με μηχανικά μέσα χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών.

tornosnews.gr


Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr

Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com


Διαβάστε ακόμη:


Translate »
error: Content is protected !!